รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 ข่าวกิจกรรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองคุนหมิง)    
   
 
งานเสวนาธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่สู่ความยั่งยืน   
   
 
การบรรยายพิเศษ "The Diagnosis and Application of Innovation DNA for Agribusiness"   
   
 
การบรรยายพิเศษ "การพัฒนา supply chain management system ด้วยการสร้างความรู้แบบมีส่วนร่วม"   
   
 
การพัฒนาแนวคิดการทำวิจัยสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558   
   
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558   
   

ข่าวสารทั่วไป
 
งานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 49 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร   
   
 
ประกาศรับสมัครงาน สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Copula Function   
   
 
พิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์    
   
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556   
   

จดหมายข่าว
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 22 ปักษ์หลัง เดือน ส.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 ปักษ์แรก เดือน ส.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 ปักษ์หลัง เดือน ก.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 19 ปักษ์แรก เดือน ก.ค. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 ปักษ์หลัง เดือน มิ.ย. 58   
   
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 17 ปักษ์แรก เดือน มิ.ย. 58   
   
 
 
ธุรกิจเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ธุรกิจภาคเหนือ”
       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ....

 


  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับป.โท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับป.โท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1) 
  ชี้แจงกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 58
  Blog และทำเนียบนักศึกษาปริญญาโท สาขา ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
  เว็บบอร์ด สาขา ธุรกิจเกษตร 
  ติดต่อหลักสูตร